Privacy Policy

Who we are Our website address is: https://transform.ro. What personal …

Who we are
Our website address is: https://transform.ro.
What personal data we collect and why we collect it
Comments
When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.
An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.
Media
If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.
Contact forms
Cookies
If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.
Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.
Analytics
Who we share your data with
If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.
How long we retain your data
If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.
What rights you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
Where we send your data
Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Your contact information
Additional information
How we protect your data
What data breach procedures we have in place
What third parties we receive data from
What automated decision making and/or profiling we do with user data
Industry regulatory disclosure requirements

 

Vă aducem la cunoștință că S.C. ”mmm” S.R.L. poate deține datele dumneavoastră de contact/personale, date pe care ni le-ați comunicat prin e-mailuri sau prin semnătură electronică aferentă emailurilor, precum și date care ne-au parvenit din diverse interacțiuni profesionale cu dumneavoastră (nume, prenume, funcția, email, telefon/datele din semnătura dvs. electronică) și pe care le stocăm în vederea contactării dvs. viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, în vederea derulării în cele mai bune condiții a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare și vă asigurăm pe această cale că menținem măsuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în condiții legale și de siguranță.

Datele sunt așadar prelucrate direct de către compania S.C. ”R.,..” S.R.L., denumita în continuare „Societatea” cu următoarele date de identificare:

S.C. ”R…” S.R.L., cu sediul social în București, …, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/…, având CIF RO2…, reprezentată de …, în calitate de Director General

Societatea se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectării. Datele cu caracter personal  colectate nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Societatea trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau pentru motive de interes legitim.

Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adresa de email, funcția pe care o dețineți în companie, numărul de telefon.

În ceea ce privești datele dvs. aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul la informare;
 2. dreptul de acces la date;
 3. dreptul de intervenție asupra datelor;
 4. dreptul de opoziție;
 5.  dreptul de restricționare etc., conform celor de mai jos;
 6. dreptul de a va adresa justiției și autorității.

1.    Dreptul de a fi informat/dreptul de acces la date (o dată pe an în mod gratuit)

Aveți dreptul de a obține de la Societate la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societate.

Ne obligam în acest sens sa vă comunicăm împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a va adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului/Societății;
 5. ne puteți solicita informațiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa office@rogalski.ro. În cerere ne menționați dacă doriți ca informațiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal;
 6. ne obligăm să va comunicăm informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dvs. opțiuni exprimate potrivit celor de mai sus.

2.    Dreptul de intervenție asupra datelor (gratuit)

Aveți dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform primelor doua paragrafe de mai sus dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

3.    Dreptul de opoziție (gratuit)

Aveți dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care va vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Societate sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, va trebui să ne înaintați o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. În acest caz vă vom comunica măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a dumneavoastră de a vi se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

4.    Drept de a face plângere la ANSPDCP

Aveți posibilitatea de a sesiza oricând către ANSPDCP încălcarea drepturilor lor legata de prelucrarea datelor personale și puteți reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă. În prealabil însă acestea este necesar să vă adresați către noi la adresa welcome@transform.ro.

5.    Dreptul de a vă adresa justiției

 1. Fără a se aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere Autorității de Supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă și care v-au fost încălcate.
 2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
 3. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

În cazul în care ați optat pentru oprirea corespondentei cu dvs. există posibilitatea de a mai primi încă anumite comunicări administrative din partea Societății.